Contacto

CENTROS

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AMICOS e SEDE SOCIAL
 
  • Unidade de Rehabilitación Avanzada
  • Centro Residencial
  • Centro de Día
  • Centro Ocupacional
  • Centro de Formación Prelaboral
Comoxo, s/n. 15938. Boiro
Teléfono 981865716 - 981845575CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL  (CEEPR) AMICOS

  • Unidade de Atención de Autismo
  • Unidade de Atencioń Especializada
  • Unidade de Atención Temperá
Rúa Gándara, 44. 15993. Oleiros, Ribeira.
Teléfono 981865716HORARIO


  • Centro Residencial: 24 horas os 365 días do ano.
  • Centro de Día: De luns a venres, en horario de 9:30 a 18:30 horas.

CORREO ELECTRÓNICO

info@amicos.org 
ou complete o seguinte formulario:

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle de que os seus datos persoais forman parte dun ficheiro, cuxo responsable é a Asociación Amicos con domicilio social en Lugar Comoxo, s/n . 15938 Boiro (A Coruña). A finalidade deste ficheiro é levar a cabo a xestión das solicitudes de información, consultas e suxestións que chegan a través do presente formulario. Se o desexa poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito á dirección sinalada, achegando unha fotocopia do seu DNI.               

© 2014 Amicos