Asesoría xurídica

Este servizo está a disposición tanto dos nosos usuarios/as como das súas familias ou titores legais.
 

OBXECTIVOS

  1. Asesorar e orientar sobre aspectos legais.

  2. Resolver dúbidas referentes a procedementos legais.

 

INTERVENCIÓNS

  1. Atención a consultas e resolución de dúbidas a nivel legal.

  2. Información e asesoramento sobre novas lexislativas.

  3. Asesoramento para cubrir impresos, solicitudes…

  4. Atención a cuestións sobre Certificado de Minusvalía,Lei da Dependencia, Incapacidade legal, Herdanza protexida...

© 2014 Amicos