Colaborando: donativos e facerse socio


A través desta páxina pódese doar puntualmente ou facerse socio de AMICOS mediante tarxeta de crédito ou Paypal:

 

 

Cuotas para facerse socio:
 
Amicos está declarada como entidade de utilidade pública polo que pode deducir o 25% dos donativos na declaración do IRPF de persoas físicas, e o 35% no caso das empresas. Contacte con nós para pedir un certificado.

Toda a información sobre a que adica os seus recursos Amicos no apartado de Transparencia.

Somos unha asociación que ten como misión prestar atención, asistencia e formación a persoas discapacidade intelectual, autismo, parálise, dano cerebral e as súas familias. Está recoñecida como prestadora de servizos sociais pola Xunta de Galicia (número rexistro-2000/005362/1) e de Interese Público polo Ministerio do Interior. Con máis de 15 anos de traballo ininterrompido as súas costas, AMICOS atende a máis de 100 persoas na actualidade. Entre outros servizos, conta con un centro de educación especial, un centro de día, un centro ocupacional, unha unidade de atención temperá, un centro residencial e unha unidade de rehabilitación avanzada. Máis información.

Moitas grazas pola súa colaboración e quedamos a súa disposición para calquera dúbida no 981865716.

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informámolo de que os datos persoais incorpóranse a ficheiro responsabilidade da Asociación AMICOS, con domicilio social en Comoxo, s/n. 15938. Boiro A Coruña. A finalidade deste ficheiro é a xestión dos datos dos socios. Se desexa poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación e oposición dirixíndose á dirección sinalada, achengando unha fotocopia do DNI.
 


© 2014 Amicos