Servicio de comedor

O servizo de comedor debe entenderse como un complemento máis do labor desenvolvido pola entidade. Así, por medio dunha actividade cotiá, foméntanse os hábitos e as actitudes saudables dos nosos usuarios/as con respecto á nutrición e garántese unha dieta sana e equilibrada. O servizo conta coa colaboración dunha dietista encargada de elaborar os menús personalizados para aqueles casos que precisen de dietas especiais. 

© 2014 Amicos