O pasado ano, 4 de cada 10 españois maiores de idade realizaron algún tipo de doazón ao Terceiro Sector. E o 84% colaborou dalgún modo con diferentes organizacións. As persoas que non colaboraron foi por falta de recursos ou por desconfianza cara ás ONG. Así o recolle o estudo ‘O perfil do doante 2022’. Así que temos moito traballo por diante, porque sen dúbida a transparencia e as boas prácticas son vitais para gañarse a confianza.

A solidariedade de todos é indispensable para facer fronte ás necesidades sociais. Para que podamos axudar a quen máis o necesitan, deben apoiar o noso labor con contribucións. Sen dúbida as axudas e subvencións públicas son moi importantes, pero non son suficientes e por iso as achegas privadas sustentan ás nosas entidades non lucrativas.

 

Sabias que case 16 millóns de españois achegan economicamente a ONG?.

Por sorte, a sociedade española ha demostrado ser xenerosa e solidaria. Segundo o último estudo O perfil do doante 2022 da Asociación Española de Fundraising (AEFr), 4 de cada 10 persoas colaboraron economicamente algunha vez durante o pasado ano cunha ONG. Son 15,9 millóns de persoas, o 39% da poboación maior de 18 anos. Se o comparamos co informe anterior, correspondente a 2020, atopamos que hai un millón de persoas máis que ofreceron o seu lado máis solidario polo menos unha vez en 2022.

Máis aló do último ano, a porcentaxe de persoas que algunha vez fixo unha doazón económica a unha entidade non lucrativa sitúase no 61%. E se o estendemos a todo tipo de colaboracións (doazóns de alimentos ou roupa, firma por causas sociais, redondeo solidario en compras, voluntariado, etc.), sobe ao 84% da poboación maior de idade.

 

Desconfianza, a gran barreira.

Aínda que os datos son en xeral positivos, non podemos evitar deternos nas causas polas cales o 61% da poboación maior de idade decidiu non colaborar con ONG en 2022. A primeira desas razóns ten que ver coa súa situación económica: o 37% di que non llo pode permitir. E en segundo lugar, o 36% di desconfiar neste tipo de organizacións. Esta é a barreira que ano a ano repítese e máis nos preocupa.

Isto quere dicir que un terzo dos que non doaron teñen dúbidas respecto a a xestión das entidades non lucrativas. Por iso, resulta crucial que todas e cada unha das organizacións do Terceiro Sector continuemos traballando cada día por gañar a confianza da sociedade. Por trasladar que o noso traballo é eficiente e digno merecedor do seu apoio.

O noso traballo está orientado precisamente a xerar confianza. Amicos é beneficiaria do selo “doa con confianza” da Fundación Lealdade, e as nosas ferramentas son os 9 Principios de Transparencia e Boas Prácticas.