AMICOS é unha asociación sen ánimo de lucro que ten como misión prestar servicios e apoios para conseguir que todas as persoas con discapacidade intelectual, autismo, parálisis, daño cerebral e as súas familias podan desenrolar o seu proxecto de vida co obxectivo de conseguir a súa inclusión como cidadán de pleno dereito nunha sociadade xusta e solidaria.

A entidade traballa orientada a cumplir os seus principios:

 • Respeto á persoa con discapacidade intelectual, autismo, dano-parálisis cerebral deben ser o pilar fundamental de todo o traballo da organización.
 • Estar comprometida coa defensa e mellora da calidade de vida das persoas membros da organización.
 • Velar pola inclusión e a participación social das persoas con discapacidade intelectual, autismo ou daño-paralisis cerebral.

Os valores nos que se sustenta o desenvolvementos das súas acticidades son:

 • Transparencia na xestión
 • Coherencia
 • Evaluación e Mellora continua
 • Solidariedade
 • Reivindicación
 • Innovación e apertura de cambio
 • Igualdade e participación
 • Respeto
 • Carecer de ánimo de lucro