Retribucións

 

Ningún dos cargos directivos de Amicos recibe retribución algunha. Todos os cargos desempeñan a súa labor de xeito altruista.

 

Organigrama 

 

Deixámosvos o organigrama da Asociación Amicos

Titulares da Xunta directiva da Asociación Amicos

Privacidad Redes Sociales 

 

 

Proyectos Empleaverde

 

INNOVA EMPREGO preséntase como un instrumento innovador a través do cal as persoas participantes, formarán parte dun itinerario no que recibirán formación, asesoramento e acompañamento gratuíto para que poidan inserirse laboralmente. O itinerario estará adaptado tanto ás características territoriais como aos perfís dos participantes e ás súas necesidades, facilitando así a súa participación.

 

INNOVA EMPREGO “EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN LOCAL PARA O EMPREGO”, é un proxecto que ten como obxectivo xerar novas oportunidades de emprego verde destinado a persoas que se atopan nunha situación de vulnerabilidade social, poñendo especial énfase na inserción de persoas con discapacidade intelectual, xa que é un dos colectivos máis afectados polo desemprego. 
Para iso, desenvolverá distintas accións de innovación social en tres zonas diferentes: as Rías Baixas de Galicia, o Campo de Xibraltar de Cádiz e a dehesa estremeña.

 

Ademais, o itinerario que se ofrece está ligado aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS), despois de que, por unha banda, as persoas participantes serán capacitadas para actuar como “Axentes dinamizadores dos ODS” dentro do seu territorio, e, doutra banda, vén xerar conciencia sobre a necesidade de xerar novos empregos ligados á economía verde e á innovación social que poidan ser liderados por persoas con discapacidade intelectual.

Este proxecto conta coa colaboración da Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través do Programa Empleaverde financiado polo Fondo Social Europeo.

INTERCOSTAS II “TURISMO COSTEIRO SOSTIBLE”, preséntase como unha continuación da primeira edición do proxecto, que vén dar resposta a varias problemáticas e necesidades detectadas relacionadas cos efectos negativos que deixa o turismo descontrolado nos espazos naturais do litoral galego e andaluz.

O proxecto INTERCOSTAS II, ten como obxectivo principal capacitar ás persoas que se atopan en situación de desemprego, en concreto persoas de difícil inserción socio-laboral, no deseño e xestión de produtos e servizos turísticos sostibles e inclusivos vinculados coa posta en valor da Rede Natura 2000, para que se poidan xerar novas oportunidades de emprego azul. O proxecto conta co apoio do PNMT das Illas Atlánticas de Galicia e o PN de Doñana.

Este proxecto conta coa colaboración da Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico a través do Programa Empleaverde financiado polo Fondo Social Europeo.

 

 

NEW FOREST “MITIGACIÓN E ADAPTACIÓN Ao CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPAZOS NATURAIS” ten como obxectivo o capacitar ás persoas que se atopan en situación de desemprego na xestión da mitigación e adaptación ao cambio climático a través da realización de catro itinerarios formativos vinculados coa posta en valor do medio natural e rural, para que se poidan xerar novas oportunidades de emprego verde en zonas demográficamente deprimidas.

Para iso, cóntase co apoio do PNMT das Illas Atlánticas de Galicia e a Fundación Dores Bas de Arus de Estremadura. Ademais, tamén conta co interese do Departamento de Investigación de Prehistoria Recente, Antropoloxía, Etnoloxía, Paisaxe e Cultura da Universidade de Cádiz.

 

Este proxecto conta coa colaboración da Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico a través do Programa Empleaverde financiado polo Fondo Social Europeo.

 

 

 

Programa de diseño e implementación de itinerarios personalizados e acción específicas que favorezcan a inserción sociolaboral de mulleres VVX

Programa dirixido a mulleres que viviron situacións de violencia de xénero desenvolvido a través dun servicio integral de intervención sociolaboral que procura mellorar a súa motivación, capactitación e preparación para favorecer a súa inserción sociolaboral.

 

Proxectos CEPES

 

 

Proxecto AMICOVID 19

O Proxecto Amicovid, desenvólvese a partires da análise das necesidades provocadas pola crise do coronavirus, coa finalidade de deseñar e implementar medidas que permitan dar continuidade aos servizos proporcionados ás persoas con discapacidade de forma deslocalizada, así como brindar un apoio integral ás familias.

 

 

 

Proxecto MARCA SOCIAL.ORG

O proxecto Marca Social.org, pretende o desenvolvemento de estratexias e plans que melloren a competitividade das entidades, para a súa sostenibilidade a longo prazo mediante a potenciación de liñas de negocio actuais e o impulso de novas solucións, co obxectivo de mellorar a atención integral dos colectivos máis vulnerables.

 

 

 

Proxecto PRO+

O proxecto Proplus, pretende a sensibilización de cara ás contratacións públicas socialmente responsables como unha ferramenta eficaz para avanzar no desenvolvemento sostible e para acadar os obxectivos sociais da UE.

 

 

 

Celebramos a I Xornadas de Innovación Social no Concello de Noia, no emblemático Teatro Coliseo Noela. Foi unha mañá de apredizaxe e de presentar proxectos CEPES:

AMICOVID, MARCA SOCIAL.ORG, PRO+

A continuación deixámosvos o vídeo da presentación dos proxectos anteriormente nomeados.

 

“O proxecto FASER da Fundación Amicos, ten como obxectivo a creación de novas correntes de pensamento para xerar unha conciencia ambiental que leve á desaceleración do consumo irracional. Para iso, deseñouse un programa enfocado á conservación, á capacitación e á integración para a creación dunha nova corrente de pensamento que xerara novos empregos relacionados coa economía azul”

 

 

 “Proyecto ”Psicosocial” de la F. Once /FSE.

“El objetivo general del proyecto será lograr que personas con discapacidad psicosocial, puedan a través de itinerarios personalizados, conseguir una cualificación óptima y tengan una guía adecuada, para que mejoren y aumenten sus posibilidades de lograr un empleo y una integración social plena. El proyecto consistirá en realizar un itinerario personalizado en el sector del ocio inclusivo”.

 

 

 

 “Proyecto ”Psicosocial” de la F. Once /FSE.

“El objetivo general del proyecto será lograr que personas con discapacidad psicosocial, puedan a través de itinerarios personalizados, conseguir una cualificación óptima y tengan una guía adecuada, para que mejoren y aumenten sus posibilidades de lograr un empleo y una integración social plena. El proyecto consistirá en realizar un itinerario personalizado en el sector del ocio inclusivo”.

 

 

 

 

El proyecto, “Capacitando a personas con discapacidad intelectual: Actividades Auxiliares en Almacén” está cofinanciado por el FSE y la F. Once y tiene como objetivo general la capacitación de personas con discapacidad, preferiblemente intelectual, para el correcto desempeño de las funciones de operador logístico en el sector alimentario. La formación planteada, permitirá a las personas aumentar las posibilidades de encontrar un empleo que les permita acceder al mercado de trabajo ordinario.

Financiación pública

FINANCIADO POR:  –  INEGA (XUNTA DE GALICIA)

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020

  • Expediente: IN421S-19
  • Titular: ASOCIACION AMICOS
  • NIF: G15747678
  • Tipoloxía do Proxecto: solarfotovoltaica
  • Titulo operación: FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO EN COMOXO
  • Data de iniciación: 21 setembro 2020
  • Data fin: 30 Xuño 2021
  • Importe da axuda concedida (FEDER): 25.000,00 €.

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS FUNDACIÓN ONCE 2020 “UNO A UNO” 
CAPACITANDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: “AUXILIAR POLIVALENTE DE SUPERMERCADO”

 La Asociación Amicos forma a 10 jóvenes con discapacidad durante 5 meses en la ocupación OPERARIO DE SUPERMERCADO, con la finalidad de que puedan Desempeñar la actividad profesional de auxiliar polivalente de supermercado en la industria agroalimentaria.

 El curso denominado “Actividades auxiliares polivalentes de supermercado”, se realiza bajo la convocatoria de ayudas económicas de la Fundación Once “Uno a Uno”, y fue cofinanciado por el FSE (POEJ). La actividad formativa cuenta con una parte de contenidos específicos relacionados con la ocupación y con 100 horas de formación en el puesto de trabajo.  La formación en el puesto de trabajo se realiza con la colaboración con VEGALSA y la empresa EIL Properdis.

 

 

REFORMA CENTRO INTEGRAL AMICOS EN MADEIRA

Amicos coa cofinanciación da Xunta de Galicia, realizou este proxecto, consiste na modernización do Centro Integral (centro de día, ocupacional y residencial) a través da instalación dun mobiliario acorde aos principios ECO da entidade, utilizando materiais feitos en madeira, Amicos quere incentivar o deseño de productos derivados do sector forestal na procura de solucións estructurais verdes que contribúan co medioambiente. 

O programa realizouse coa colaboración da Secretaría Xeral de Igualdade  e do programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

Nome do programa: “Servizo de formación para mozas con discapacidade 2020”

Obxectivo: Ser a entidade un recurso de acollemento necesario e imprescindible para as mulleres con discapacidade intelectual.

 Resultados:  

-Potenciouse unha maior autonomía e independencia das mozas con discapacidade  intelectual.

-Mellorouse a súa situación persoal, social e laboral

-Mellorou a súa integración social e laboral.

-Promoveuse a inclusión social das mozas con discapacidade intelectual.

-Impulsouse a súa inserción socio-laboral.

-Fomentouse a formación das mozas con discapacidade intelectual.

-Potenciouse a implicación e participación das familias participantes, especialmente nestes momentos de crisis sanitaria que vivimos.

-Reforzouse a autoestima e a seguridade en sí mesmas.

O programa realizouse coa colaboración da Secretaría Xeral de Igualdade  e do programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

Nome do programa: “PROGRAMA MULLERES, DISCAPACIDADE E PREVENCIÓN DO MALTRATO” 

Obxectivo: Ser a entidade un recurso de acollemento necesario e imprescindible para as mulleres con discapacidade intelectual.

 Resultados:  

-Promoveuse actuacións que fomenten a igualdade de xénero.

-Mellorar as expectativas  persoais, sociais e laboráis de cara a súa interpretacióln en términos de igualdade.

-Fomentouse a igualdade de oportunidades das mozas con discapacidade intelectual.

-Mellorouse as súas expectativas persoais.

-Potenciouse a implicación e participación das familias participantes.

-Reforzouse a autoestima e a seguridade en si mesmas.

-Potenciouse unha maior autonomía e independencia das mozas con discapacidade.

-Fomentouse a formación das mozas con discapacidade intelectual.

.

Objetivos conseguidos con la financiación de la FUNDACIÓN ONCE:

La mejora del equipamiento con la adquisición del vehículo de transporte asistido, en este caso, el modelo FORD NUEVA TRANSIT CUSTOMKOMBI M1 320 L2 130CV se consiguió en primer lugar el objetivo principal de reforzar, mejorar y ampliar el servicio de transporte asistencial y de esta forma optimizar lo máximo posible todas las funciones y servicios del Centro de Díá de Amicos.

 

Con la mejora se ha conseguido que en las distintas líneas del transporte que forman la red de transporte Amicos, se haya reducido el número de rutas duplicadas para la recogida de usuarios/as, facilitando así la asistencia de los participantes, mejorando tiempos de espera y mejorando también la eficiencia y consumos de combustible. 

 

Con el equipo multifunción de impresión para materiales y actividades del centro de día hemos conseguido una gran mejora en los materiales a utilizar como en el desarrollo de las actividades, siendo ahora más amplias y de mayor calidad, consiguiendo una mayor participación en los servicios ofrecidos en el centro de día de Amicos.

 

Objetivos conseguidos con la financiación de la FUNDACIÓN ONCE:

La mejora del equipamiento se incrementó, en el centro ocupacional y las aulas de formación, con la instalación de la ventilación de la marca EKOKAI modelo unidad exterior 4X1 4MA80FDE / 4X1 4MA90FDE / 3X1 3MA71FDE / 3X1 3MA71FDE / 5X1 EKOKAI 5MA125FDE. Modelo unidad interior DPA50FDI / 2 ud DPA20FDI / 4 ud DPA25FDI / 3 ud DPA25FDI / 2 ud DMA50FDI / 2 ud DPA25FDI / 2 ud DPA50FDI, consiguiendo en primer lugar retomar la actividad habitual en el Centro Ocupacional de la entidad dotándolo de soluciones que mejoraron la calidad de vida de las personas y la eficiencia sanitaria de las instalaciones, optimizando las funciones y servicios de nuestro centro.

 

Con estas mejoras se ha facilitado retomar la actividad enfocada a la mejora continua centrada en incrementar la calidad de vida de las personas con discapacidad y la las personas de su entorno social así como impulsar su proyección personal, a través de la calidad de los talleres prelaborales y ocupacionales, ayudando a mejorar su autoestima y preparación prelaboral de cara a una posible inserción sociolaboral.

 

Erasmus+ contribuye a la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento, el empleo, la justicia social y la inclusión, y a los objetivos del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación.

Amicos actualmente esta participando en 2 Eramus+.

El primero “The change star with us” colaborando con Portugal, Rumania, Grecia, Turquía y Reino Unido.

El segundo “Train_INC” colaborando con Portugal, España, Rumania, Polonia y Bulgaria.

Desde Julio del 2019 comenzamos el Erasmus+ “DISABILITY-TECHNOLOGY-EDUCATION” colaborando como socios con Rumania, Turquía, Reino Unido y España, este proyecto tiene una duración de 2 años y terminará en el 2021.

 

 

Gracias a ENCE por su Plan Social 2018 la Asociación Amicos ha podido realizar las importantes acciones medioambientales en las Islas de Ons y Salvora, pertenecientes al parque Nacional Marítimo Terreste das Illas Atlánticas.

 

 

 

INTERCOSTAS “TURISMO COSTERO SOSTENIBLE”

El objetivo de este proyecto es capacitar a las personas en la gestión de productos y servicios turísticos inclusivos y sostenibles en los espacios marinos de la Red Natura 2000 de ámbito costero, en concreto, del espacio marítimo-terrestre de las Rías Baixas (Galicia) y del Mar de Alborán (Andalucía).

Se desarrollarán un total de 7 acciones gratuitas relacionadas con la economía azul: Agentes ambientales y del cambio climático en el patrimonio natural marino; Recogida, monitorización y limpieza de residuos marinos; Valorización de residuos marinos; rutas turísticas inclusivas en Galicia; rutas turísticas inclusivas en Andalucía; Dinamización e interpretación turística azul; Comercialización de productos y servicios turísticos.

INTERCOSTAS cuenta con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, a través del programa Empleaverde, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

 

 

 Fundación Once colabora en el proyecto de adquisición de equipamiento para jardinería y vivero de talleres ocupacionales (2015).

El proyecto “AMICOS INSERTA” en 2018, para la integración socio laboral de personas con discapacidad intelectual. Gracias a la colaboración de la FUNDACIÓN IBERDROLA.

Proyecto AMICOS  en 2019 “Capacitando a personas con discapacidad” en, para la integración socio laboral de personas con discapacidad intelectual. Gracias a la colaboración de la FUNDACIÓN IBERDROLA.

Proyecto AMICOS en 2020 “Capacitando a jovenes con discapacidad intelectual”, para la integración socio laboral de personas con discapacidad intelectual. Gracias a la colaboración de la FUNDACIÓN IBERDROLA.

Proyecto AMICOS en 2021 “JÓVENES CON DISCAPACIDAD PARA SU INCLUSIÓN SOCIOLABORAL ECOINNOVADORA REDUCIENDO IMPACTO HUELLA Co2” . Gracias a la colaboración de la FUNDACIÓN IBERDROLA.

Programa de EMPLEO PERSONALIZADO 2021:

– Adaptar el empleo a las personas con discapacidad facilitando su inserción.

– Conseguir una integración y adaptación óptima en cada puesto de trabajo ocupado por las personas con discapacidad.

– Incrementar la empleabilidad de las personas con especial dificultad de acceso al empleo en los entornos rurales.

– Impulsar el desarrollo de empleo a través de círculos cercanos y adaptarlos a la medida de los participantes.

– Impulsar la creación de empleos verdes y por consecuencia el desarrollo del medio rural.

AMICOS presta o “Servizo de Atención Integral a Persoas con Discapacidade Intelectual” a través dunha axuda recibida dos PROGRAMAS DE COOPERACION DA XUNTA DE GALICIA. GARANTÍA XUVENIL. FONDO SOCIAL EUROPEO. O obxectivo do servizo é prestar servizos de atención a Persoas con Discapacidade  Gravemente Afectadas,  que asemade están en situación de orfandade  e desprotección social, ademáis de desenvolver e por en marcha un servizo de atención que ten como finalidade  a atención  a persos con Discapacidade Intelectual. Persoas mozas, incluídas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil están a formarse na prestación do servizo, poñendo en práctica os coñecementos adquiridos a través do desenrolo das actividades con  Persoas con Discapacidade. Este programa enmárcase dentro do Programa operativo de emprego xuvenil, cofinanciadopola Iniciativa de emprego xuvenil e o Fondo Social Europeo para o período 2014-2020, nunha porcentaxe do 91,89 %.

 

 

 

Programa de formación dual para persoas con discapacidade intelectual nos Centros Especiais de Emprego.

 

RE-MAR II: Custodia ambiental para la reducción de residuos en el Espacio Marino Protegido de las Rías Baixas es una una continuidad del proyecto RE-MAR que tiene como objetivo reducir los residuos marinos a través de la recogida, tratamiento y prevención de su generación con la colaboración del sector pesquero, utilizando la ciencia ciudadana como herramienta de custodia ambiental en el Espacio Marino Protegido de las Rías Baixas.

 

Este proyecto impulsado por AMICOS, junto con el Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia en condición de socio, se desarrolla con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa pleamar, cofinanciado por el FEMP. Este proyecto es complementario al proyecto LIFE IP Intemares.

 

 

 

RE-MAR III: Custodia ambiental para la reducción de residuos en el Espacio Marino Protegido del Arco Atlántico Gallego.

 

Proyecto promovido por AMICOS en colaboración con la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, cofinanciado por el FEMP.

 

RE-MAR III tiene como objetivo reducir los residuos marinos a través de la recogida, tratamiento y prevención de su generación con la colaboración del sector pesquero, utilizando la ciencia ciudadana como herramienta de custodia ambiental en todo el espacio marino del arco atlántico gallego.

 

 

 

 

PENEIRA: Axentes de promoción e defensa da pesca e o marisqueo sustentable na Ría de Arousa é un proxecto financiado pola Consellería do Mar aos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP).

Este proyecto ten como obxectivo a promoción e defensa da pesca e o marisqueo sustentable na Ría de Arousa a través da redución de residuos mariños e a súa valorización, así como da promoción dos produtos do mar capturados de xeito respectuoso co medio ambiente. Para promoverase o crecemento económico das pesquerías desde o puntode vista ambiental, a eficiencia dos recursos, a inclusión social e a xeración de emprego e diversificación deactividades. El proyecto es liderado por persoas con discapacidade en colaboración coas confrarías, colexios e establecementos de venda dos produtos do mar.