Retribucións

Ningún dos cargos directivos de Amicos recibe retribución algunha. Todos os cargos desempeñan a súa labor de xeito altruista.

Financiación pública

O programa realizouse coa colaboración da Secretaría Xeral de Igualdade  e do programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

Nome do programa: “Servizo de formación para mozas con discapacidade 2020”

Obxectivo: Ser a entidade un recurso de acollemento necesario e imprescindible para as mulleres con discapacidade intelectual.

 Resultados:  

-Potenciouse unha maior autonomía e independencia das mozas con discapacidade  intelectual.

-Mellorouse a súa situación persoal, social e laboral

-Mellorou a súa integración social e laboral.

-Promoveuse a inclusión social das mozas con discapacidade intelectual.

-Impulsouse a súa inserción socio-laboral.

-Fomentouse a formación das mozas con discapacidade intelectual.

-Potenciouse a implicación e participación das familias participantes, especialmente nestes momentos de crisis sanitaria que vivimos.

-Reforzouse a autoestima e a seguridade en sí mesmas.

O programa realizouse coa colaboración da Secretaría Xeral de Igualdade  e do programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

Nome do programa: “PROGRAMA MULLERES, DISCAPACIDADE E PREVENCIÓN DO MALTRATO” 

Obxectivo: Ser a entidade un recurso de acollemento necesario e imprescindible para as mulleres con discapacidade intelectual.

 Resultados:  

-Promoveuse actuacións que fomenten a igualdade de xénero.

-Mellorar as expectativas  persoais, sociais e laboráis de cara a súa interpretacióln en términos de igualdade.

-Fomentouse a igualdade de oportunidades das mozas con discapacidade intelectual.

-Mellorouse as súas expectativas persoais.

-Potenciouse a implicación e participación das familias participantes.

-Reforzouse a autoestima e a seguridade en si mesmas.

-Potenciouse unha maior autonomía e independencia das mozas con discapacidade.

-Fomentouse a formación das mozas con discapacidade intelectual.

.

Erasmus+ contribuye a la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento, el empleo, la justicia social y la inclusión, y a los objetivos del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación.

Amicos actualmente esta participando en 2 Eramus+.

El primero “The change star with us” colaborando con Portugal, Rumania, Grecia, Turquía y Reino Unido.

El segundo “Train_INC” colaborando con Portugal, España, Rumania, Polonia y Bulgaria.

Desde Julio del 2019 comenzamos el Erasmus+ “DISABILITY-TECHNOLOGY-EDUCATION” colaborando como socios con Rumania, Turquía, Reino Unido y España, este proyecto tiene una duración de 2 años y terminará en el 2021.

0 Comments

 

 

 

Gracias a ENCE por su Plan Social 2018 la Asociación Amicos ha podido realizar las importantes acciones medioambientales en las Islas de Ons y Salvora, pertenecientes al parque Nacional Marítimo Terreste das Illas Atlánticas.

 

 

 

Gracias a ENCE por su Plan Social 2018 la Asociación Amicos ha podido realizar las importantes acciones medioambientales en las Islas de Ons y Salvora, pertenecientes al parque Nacional Marítimo Terreste das Illas Atlánticas.

INTERCOSTAS “TURISMO COSTERO SOSTENIBLE”

El objetivo de este proyecto es capacitar a las personas en la gestión de productos y servicios turísticos inclusivos y sostenibles en los espacios marinos de la Red Natura 2000 de ámbito costero, en concreto, del espacio marítimo-terrestre de las Rías Baixas (Galicia) y del Mar de Alborán (Andalucía).

Se desarrollarán un total de 7 acciones gratuitas relacionadas con la economía azul: Agentes ambientales y del cambio climático en el patrimonio natural marino; Recogida, monitorización y limpieza de residuos marinos; Valorización de residuos marinos; rutas turísticas inclusivas en Galicia; rutas turísticas inclusivas en Andalucía; Dinamización e interpretación turística azul; Comercialización de productos y servicios turísticos.

INTERCOSTAS cuenta con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, a través del programa Empleaverde, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

El proyecto “AMICOS INSERTA” en 2018, para la integración socio laboral de personas con discapacidad intelectual. Gracias a la colaboración de la FUNDACIÓN IBERDROLA.

Proyecto AMICOS “Capacitando a personas con discapacidad” en 2019, para la integración socio laboral de personas con discapacidad intelectual. Gracias a la colaboración de la FUNDACIÓN IBERDROLA.

Proyecto AMICOS “Capacitando a jovenes con discapacidad intelectual” en 2020, para la integración socio laboral de personas con discapacidad intelectual. Gracias a la colaboración de la FUNDACIÓN IBERDROLA.

 

Fundación Once colabora en el proyecto de adquisición de equipamiento para jardinería y vivero de talleres ocupacionales (2015).

AMICOS presta o “Servizo de Atención Integral a Persoas con Discapacidade Intelectual” a través dunha axuda recibida dos PROGRAMAS DE COOPERACION DA XUNTA DE GALICIA. GARANTÍA XUVENIL. FONDO SOCIAL EUROPEO. O obxectivo do servizo é prestar servizos de atención a Persoas con Discapacidade  Gravemente Afectadas,  que asemade están en situación de orfandade  e desprotección social, ademáis de desenvolver e por en marcha un servizo de atención que ten como finalidade  a atención  a persos con Discapacidade Intelectual. Persoas mozas, incluídas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil están a formarse na prestación do servizo, poñendo en práctica os coñecementos adquiridos a través do desenrolo das actividades con  Persoas con Discapacidade. Este programa enmárcase dentro do Programa operativo de emprego xuvenil, cofinanciadopola Iniciativa de emprego xuvenil e o Fondo Social Europeo para o período 2014-2020, nunha porcentaxe do 91,89 %.

Programa de formación dual para persoas con discapacidade intelectual nos Centros Especiais de Emprego.