FIRMA A NOSA PETICIÓN DE VACINACIÓN GAL

Únete a nosa proclama para solicitar ás autoridades sanitarias do Estado e da comunidade de Galicia que aceleren o ritmo de vacinación das persoas máis vulnerables. Dende Amicos solicitamos ás administracións que se priorice a vacinación das persoas que asisten aos centros de emprego e de atención diurna, os seus coidadores directos, o persoal sociosanitario e os técnicos dos centros os que asisten.

FIRMA A NOSA PETICIÓN DE VACINACIÓN GAL

Únete a nosa proclama para solicitar ás autoridades sanitarias do Estado e da comunidade de Galicia que aceleren o ritmo de vacinación das persoas máis vulnerables. Dende Amicos solicitamos ás administracións que se priorice a vacinación das persoas que asisten aos centros de emprego e de atención diurna, os seus coidadores directos, o persoal sociosanitario e os técnicos dos centros os que asisten.

Estímase que en España residen 4,12 millóns de persoas con discapacidade, isto supón aproximadamente o 9% da poboación total en España.

Debemos priorizar a vacinación das persoas con discapacidad e os seus técnicos para poder mellorar a sua calidad de vida. 

Actualmente sobre un 20% das persoas que asisten aos servizos diúrnos nos centro para persoas con discapacidade están vacinados