A Asociación AMICOS ofrece un servizo de Atención Temperá destinado a mellorar a calidade de vida de nenos/as con necesidades específicas de apoio educativo.

A intervención vai dirixida a nenos e nenas de entre 0 e 6 anos, á súa familia e ó seu contorno, abarcando as diferentes áreas:

  • Área motora
  • Área comunicativa
  • Área social
  • Área perceptivo-cognitiva

 

Este servizo realízase en sesións individualizadas, adaptadas ás súas necesidades e seguindo unha metodoloxía centrada no aproveitamento máximo das súas posibilidades.
Os equipo de profesionais está composto:

  • Psicóloga
  • Logopeda
  • Fisioterapeuta
  • Psicopedagoga/Mestra