En AMICOS somos conscientes de que unha gran parte do noso traballo debe estar orientado ao apoio, acompañamiento e atención das familias que teñen ao seu cargo a persoas con discapacidade intelectual.

 

Ofrecerlles aos familiares os recursos necesarios para afrontar tanto a realidade cotiá como outros problemas, dúbidas ou acontecemientos concretos.

Desde a asociación traballamos para acompañar, guiar, integrar, comprender e poñer en valor non só as persoas con discapacidade intelectual senón tamén as persoas que os rodean.

 

Intervencións

  • Escola de pais
  • Respiro familiar
  • Asesoría xurídica
  • Apoio psicolóxico
  • Apoio domiciliario