Amicos dispon das seguintes certificacions de calidade e medio ambiente, todas certificadas por AENOR:

Certificado do sistema de xestión de calidad conforme coa Norma ISO 9001:2015
Certificado AENOR de Servizo en Centro de Dia, conforme coa Norma UNE 158201:2015
Certificado do sistema de xestión ambiental conforme coa Norma ISO 14001:2015
Certificado do Esquema Europeo de Ecoxestión e Ecoauditoría (EMAS), que cumpre os requisitos do Regramento (CE) nº 1221/2009 modificado polo Regramento (UE) 2017/1505 e Regramento (UE) 2018/2026
Certificado Medio Ambiente C02 de acordo cos requisitos da norma ISO 14064-1:2012 , Huella de Carbono C02 calculado.

 

Queremos destacar:

Certificado de Inscripción no rexistro EMAS , da Xunta de Galicia co rexistro ES-GA-000283
Rexistro da huella de carbono, compensación e proxectos de absorción de C02 do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.
Certificado de inscrición na sección de proxectos de absorción do rexistro da pegada de carbono, compensación e proxectos de absorción de dióxido de carbono.
Acreditación da Fundación Lealtade que outorga á nosa entidade o selo Dona con Confianza por superar o proceso de avaliación e cumprir integramente os 9 principios de Transparencia e Boas Prácticas.                                                                                                                                                                                                            

Amicos conta co certificado de conformidad do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia – CRAEGA  

Tamén contamos co premio da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER)  

Nosa entidade foi nomeada os Premios de Innovación Social Europeos 2021.