AMICOS conta coas seguintes certificacións:

  • Amicos está recoñecida como prestadora de servizos sociais pola Xunta de Galicia (nº rexistro-2000/005362/1).
  • Amicos está declarada de Interese Público (BOE 28 setembro do 2006).
  • Amicos ten implantado un sistema de calidade segundo a norma UNE-EN ISO 9001, certificado por AENOR (Certificado) e internacionalmente por IQnet (Certificado).
  • En 2009 ampliou o sistema de calidade (norma UNE 158201), que recolle servizos para a promoción da Autonomía persoal e Xestión de Centro de día e noite, certificado por AENOR (Certificado).
  • Amicos manifesta e asume o compromiso de protección do medio ambiente, facéndose patente o mesmo coa implantación do sistema de Xestión Ambiental en base ós requisitos da Norma UNE-EN ISO 14001, certificados por AENOR (Certificado) e internacionalmente por IQnet (Certificado).
  • Do mesmo xeito, Amicos dispón do título de cumprimento do Reglamento EMAS outorgado pola Xunta (Certificado) e por AENOR (Certificado).
  • No ano 2019 Amicos obtuvo o Certificado Medio Ambiente C02 Verificado por Aenor en ISO 14064-1 (Certificado)
  • Os produtos do Ecoviveiro da Asociación Amicos están certificados polo Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (CRAEGA)  (Certificado)
  • Política da calidade e do medio ambiente de Asociación Amicos (Certificado)