Para avanzar na mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e dos seus familiares, este servizo desenvolve accións de información, formación e apoio ás familias, que favorecen a creación de condicións e actitudes positivas non contorno familiar.

 

OBXECTIVOS

  • Orientar ás familias no proceso de educación e desenvolvemento da persoa con discapacidade intelectual.
  • Prever e actuar ante situacións de desestruturación familiar.
  • Prestar servizos de atención ás familias co fin de liberalas e reducir o estrés.

 

INTERVENCIÓNS

  • Campamentos
  • Servizo de canguro
  • Estadías temporais en centros residenciais.
  • Xuntanzas con outros familiares.
  • Actividades de reforzo estival para nenos/as con discapacidade intelectual.