Formación adaptada ás demandas laborais

Aqueles usuarios e usuarias de Amicos con posibilidades de inserción laboral e que presenten características e competencias adaptadas para algunha demanda de traballo concreta, reciben a formación idónea para asistir á correspondente entrevista de traballo. Ademais, desde a nosa entidade instrúeselle naquelas capacidades precisas para o desempeño do posto de traballo en cuestión, no caso de resultar seleccionados.

Prevención de riscos laborais, manipulación de alimentos, uso de carretillas elevadoras, emprego das novas tecnoloxías para a busca de emprego e traballos forestais son algúns exemplos das materias que centran regularmente os cursos impartidos en Amicos co obxectivo de inserir laboralmente ás persoas con discapacidade intelectual.

 

Servizo de orientación e guía persoal

Tanto os cursos como os talleres adaptados e prelaborales teñen como finalidade orientar aos nosos usuarios e usuarias para a consecución dun posible posto de traballo.

Este pode emprazarse nun taller ocupacional, nun centro especial de emprego ou, no mellor dos casos, nunha empresa.

 

Apoio post laboral

O traballo desenvolvido por Amicos non se considera finalizado unha vez conseguida a inserción laboral dalgún os nosos usuarios e usuarias. Pola contra, a nosa entidade realiza un exhaustivo seguimento destinado a proporcionarlle á persoa con discapacidade os apoios precisos para liquidar as súas limitacións, así como formación continuada para adaptarse á evolución do comprado laboral.

Para desenvolver este labor, encomendamos un titor que se responsabiliza de realizar o devandito e de poñerse en contacto coa persoa responsable asignada no seo da empresa que corresponda.